Ogłoszenie dyrektora szkoły

O G Ł O S Z E N I E

DRODZY RODZICE, KOCHANI UCZNIOWIE

         Od 26 października, zgodnie z zapowiedzią Premiera RP i informacjami przekazanymi z MEN,  uczniowie z klas 4 – 8 szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną, natomiast forma pracy w klasach 1-3 oraz przedszkolu pozostaje bez zmian. Zasady będą obowiązywały przez dwa tygodnieod 26 października do 8 listopada. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi część zajęć zorganizujemy w systemie stacjonarnym w szkole.

Dnia 26 października uczniowie z klasy 1b i klasy 2b przychodzą do szkoły na godzinę 8:00. Zajęcia będą się odbywały w wyznaczonych salach.

Dowożenie w dniu 26 października (poniedziałek), będzie się  odbywało według obowiązujących zasad – godziny kursów pozostają bez zmian. W poniedziałek zostaną ustalone nowe zasady dowożenia i przekazane uczniom oraz rodzicom.

Dożywianie w  szkole (dla uczniów od „0” do 3) i przedszkolu pozostaje bez zmian.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 4-8 będą pracowali w oparciu o obowiązujący tygodniowy rozkład zajęć, który w najbliższym tygodniu może zostać minimalnie zmodyfikowany w zależności od potrzeb, warunków i sytuacji.

Zajęcia prowadzone zdalnie dla klas 4-8, będą opierały się na narzędziach komunikacji wykorzystywanych w poprzednim okresie zdalnej nauki, z naciskiem na Microsoft Teams, który był już ćwiczony z uczniami na lekcjach informatyki.

W najbliższym tygodniu (poniedziałek, wtorek) zostaną rozdysponowane laptopy z przeznaczeniem dla uczniów gdzie w domu jest więcej dzieci w wieku szkolnym.

Przypominam o zasadach dotyczących dzieci i młodzież do 16 roku życia, którzy w godzinach od 9:00 do 15:00 mogą przebywać poza domem tylko pod opieką dorosłych.

Jednocześnie informuję, że uczniowie z klas 4-8 szkoły podstawowej, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, będziemy je organizować, uwzględniając  możliwości naszej szkoły, liczby uczestników oraz obowiązku jednoczesnego prowadzenia przez nauczycieli zdalnego nauczania.

Rodzice, którzy będą chcieli posłać swoje dzieci na konsultacje, są zobowiązani do wypełnienia druku deklaracji udziału dziecka w konsultacjach (dostępny na stronie internetowej placówki – nowy druk deklaracji.

Proszę systematycznie śledzić stronę internetową placówki: zpokoden.pl