Informacja o rekrutacji do przedszkola

DYREKCJA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KODNIU

informuje, iż wszystkie dodatkowe wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Kodniu na rok szkolny 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrekcja ZPO w Kodniu