Życzeń czas nadszedł

W październiku jest dzień szczególny, wyjątkowy. Dzień, w którym wyraża się uznanie ludziom, bez których trudno wyobrazić sobie postęp . To właśnie za sprawą nauczycieli, ich szczególnej cierpliwości, wytrwałości i zdolności przekazywania wiedzy zdobywa się nie tylko ważne informacje o otaczającym świecie, ale i cenne wskazówki przy wyborze własnej drogi życiowej.

DSC_0709 DSC_0712

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej świętowany był w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu bardzo uroczyście, gdyż obchodzono go jednocześnie z czwartą rocznicą nadania Gimnazjum im. Jana Sapiehy. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele, władze gminy Kodeń i zaproszeni goście zgromadzili się 13 października w sali gimnastycznej. Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor ZPO w Kodniu – p. Jacek Malarski, który przybliżył zgromadzonym życie i zasługi Jana Sapiehy. Podkreślił, jak ważna była edukacja młodzieży w przeszłości i jak ważną funkcję pełni obecnie. Mówił o potrzebie szacunku dla naszych przodków i dla naszej historii.

DSC_0716 DSC_0715 DSC_0713 DSC_0717

Wójt gminy Kodeń – p. Jerzy Troć wyraził słowa wdzięczności za trud nauczycieli włożony w kształtowanie umysłów i charakterów młodych ludzi oraz wskazywanie im pozytywnych wzorców. Podkreślił, że o wysokim poziomie kształcenia świadczy fakt, że uczniowie ZPO w Kodniu uzyskują dobre wyniki ze sprawdzianów kończących poszczególne etapy edukacyjne oraz wielu z nich uzyskało tytuł laureata bądź finalisty w konkursach przedmiotowych czy osiągnęło sukcesy w zawodach sportowych.

DSC_0721

Do gratulacji i życzeń dołączył proboszcz parafii prawosławnej – ks. Jan Grajko, proboszcz parafii katolickiej – o. Damian Dybała, była radna powiatu – p. Kazimiera Adamiec oraz przewodniczący Rady Rodziców – p. Henryk Sacharczuk. Życzyli wszystkim pracownikom zespołu radości, wytrwałości, siły, zapału, entuzjazmu i szacunku ze strony wychowanków.

DSC_0728 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0727

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród przyznanych przez wójta gminy Kodeń – p. Jerzego Trocia wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody otrzymali: dyrektor zespołu – p. Jacek Malarski, nauczyciel biologii i informatyki – p. Zbigniew Gwardiak, nauczyciel matematyki i informatyki – p. Artur Podsiadły.

DSC_0724 DSC_0722

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych gimnazjum złożyli ślubowanie. Jest to szczególnie ważne, gdyż słowa roty wskazują, jak doniosłe jest kształtowanie w młodym pokoleniu odpowiedzialności za swój kraj i za własną przyszłość. Uczą szacunku do drugiego człowieka. Pokazują, czym jest dobro, rzetelność, uczciwość.

DSC_0735

Swoje ślubowanie miała również p. Agnieszka Kostera – „świeżo upieczony” nauczyciel minowany – życzymy jej wytrwałości oraz sukcesów w życiu zawodowym.

DSC_0730

Zwieńczeniem apelu była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych gimnazjum pod kierunkiem p. Grażyny Micewicz i p. Marii Sosnowskiej. W pierwszej części przypomniano sylwetkę Jana Sapiehy – patrona gimnazjum, natomiast druga część w sposób zabawny i humorystyczny prezentowała modę obowiązującą współczesnego nauczyciela oraz słownictwo, którym powinien posługiwać się obecnie w pracy z młodzieżą. Sugestywne stroje, interesująca muzyka dopełniały całości i powodowały, że publiczność momentami bawiła się wspólnie z aktorami. Podkreślić należy również występ szkolnego chóru pod kierunkiem p. Reginy Hasiewicz, który jak zawsze od lat swoim repertuarem uświetnia każdą uroczystość.

DSC_0752 DSC_0736 DSC_0737 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0743 DSC_0744 DSC_0745 DSC_0746 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0751Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali kwiaty wykonane własnoręcznie przez uczniów pod kierunkiem p. Teresy Filipek i innych wychowawców świetlicy. To sympatyczny dowód pamięci, wdzięczności i życzliwości wychowanków.

DSC_0719 DSC_0718