„Znam i lubię język rosyjski”

15 marca 2019r w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego odbył się VIII Konkurs Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski” dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

W konkursie udział wzięli uczniowie z 15 szkół, w sumie prawie 40 osób. Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu reprezentowali uczniowie 8 klasy: Igor Prokopiuk, Daniel Onyszczuk oraz gimnazjum: Michał Onyszczuk pod opieką p. Marleny Szmytko. Uczestnicy przez 60 minut rozwiązywali zadania konkursowe, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności językowe. W kategorii szkoła podstawowa Igor Prokopiuk zdobył II miejsce, a Daniel Onyszczuk wyróżnienie. Michał Onyszczuk otrzymał wyróżnienie w kategorii gimnazja.

Wszyscy wrócili zadowoleni, z nagrodami oraz z nowym doświadczeniem.