Zbiórka telefonów komórkowych

Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie jak kadm i ołów. Wyrzucone telefony zatruwają wodę i glebę.

Jeśli masz zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy przynieś go do szkoły do sali nr 105. My zajmiemy się jego bezpieczną dla wszystkich utylizacją.

DZIĘKUJEMY

tel