Zbieramy znicze

Zbieramy znicze na polskie groby na Białorusi.

cmentarz

Znicze w kolorach BIAŁYM i CZERWONYM zbierane będą do dnia 5 listopada 2014r.
Znicze prosimy przynosić do biblioteki szkolnej.
Zostaną one zawiezione i zapalone na mogiłach żołnierskich na polskich cmentarzach na Białorusi.

Dziękujemy