Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Apel 19 czerwca 2019r. rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kościuczuk, meldując młodzież ZPO na uroczystości zakończenia  roku szkolnego 2018/2019.

Po wystąpieniu Dyrektora Szkoły Jacka Malarskiego, Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia oraz wychowawców klas IIIA i IIIB Gimnazjum Lidii Korowaj i Zbigniewa Gwardiaka, ponownie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kościuczuk. Wszystkim uczniom podziękowała za wytrwałość i pracę nad sobą, a nauczycielom za przekazywanie wiedzy, za wytrwałość i cierpliwość, pomoc w chwilach zawahania oraz za to wszystko czego nie da się opisać słowami.

Miniony rok obfitował w wiele radości, sukcesów i zwycięstw. Spowodowała to przede wszystkim ciężka praca uczniów i nauczycieli, która wydała owoce. Dziś możemy się nimi pochwalić.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty przerosły wszelkie oczekiwania i np. w gimnazjum w porównaniu z wynikami w województwie były o średnio ok. 5%, a w powiecie o ok.  10% wyższe. To miażdżąca przewaga nad większością szkół w powiecie, województwie jak i w całym kraju. Podobnie kształtują się wyniki w klasie ósmej. Do niezbity dowód, że mamy zdolną młodzież i dobrą kadrę nauczycielską, a obie strony dobrze wykonały swoją pracę.

 1. Tytuł Najlepszego Absolwentem Gimnazjum im. Jana Sapiehy otrzymali:
 • Sandra Łuszczewska – klasa IIIb
 • Michał Onyszczuk – klasa IIIb

 1. Tytuł Najlepszego Absolwentem Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki otrzymali:
 • Aleksandra Marecka – klasa 8a
 • Aleksandra Kościuczuk – klasa 8a
 • Piotr Falkiewicz – klasa 8a
 • Rafał Komor – klasa 8a

 • Nagrodę Wójta Gminy Kodeń otrzymali:
 • Pola Podsiadły – klasa 5a
 • Rafał Komor – klasa 7a
 • Michał Onyszczuk – klasa IIIb gimnazjum

 1. Uczniowie wyróżnieni za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce:

Klasa 3a

 • Patrycja Siwagow
 • Michał Szymański
 • Bartosz Piszczek
 • Lidia Głowacka
 • Sylwester Płandowski
 • Adam Paciorkowski
 • Wojciech Kałużyński

 

Klasa 4a

 • Mateusz Roszkowski – 4,83
 • Ignacy Jaszczuk – 4,75
 • Weronika Ostrzyżek – 4,75

Klasa 4b

 • Aleksandra Leszek – 5,08
 • Gabriela Saczuk – 4,92
 • Aleksandra Siwagow – 4,83
 • Hubert Marecki – 4,75

Klasa 4c

 • Piotr Głowacki – 5,16
 • Anna Piskorz – 4,83
 • Aleksandra Nikoniuk – 4,75
 • Aleksandra Kałużyńska – 4,75
 • Michał Sacharczuk – 4,75

Klasa 5a

 • Pola Podsiadły – 5,23
 • Oliwia Kozaczuk – 5,08
 • Hanna Sosnowska – 5,08
 • Emilia Symeczko – 5,00

Klasa 5b

 • Marta Litwiniuk – 5,15
 • Mateusz Majek – 5,08
 • Natalia Drobczuk – 4,77
 • Jarosław Jakimowicz – 4,77

Klasa 6a

 • Julia Bojczuk – 5,42
 • Martyna Rajkiewicz – 5,00
 • Michał Kochan – 4,92
 • Amelia Marchewka – 4,75
 • Julita Marchewka – 4,75
 • Łukasz Marecki – 4,75
 • Marcin Sadło – 4,75
 • Kinga Danieluk – 4,75

Klasa 7a

 • Kamila Magier – 5,00
 • Emilia Mitura – 4,86
 • Zuzanna Lewkowicz – 4,86

 

Klasa 7b

 • Michał Marecki – 5,07
 • Urszula Płandowska – 4,79

 

Klasa 8a

 • Aleksandra Kościuczuk-5,11
 • Aleksandra Marecka- 5,00
 • Piotr Falkiewicz- 4,94
 • Rafał Komor-4,89

GIMNAZJUM

Klasa IIIA

 • Natalia Antoniuk – 4,89
 • Emilia Filipek – 4,83
 • Julita Jaroszkiewicz – 4,78

Klasa IIIB

 • Sandra Łuszczewska- 5,39
 • Michał Onyszczuk – 5,39
 • Paweł Sawicki – 4,83
 • Adam Mackiewicz – 4,83
 • Amelia Kowalczuk – 4,78

 

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrody otrzymują:

Szkoła Podstawowa

 • Aleksandra Kościuczuk
 • Piotr Falkiewicz
 • Bartusz Saczuk
 • Aleksandra Marecka
 • Weronika Rajkiewicz
 • Emilia Magier

Za pracę  w świetlicy szkolnej i w grupie wolontariatu „Pomocna dłoń”  nagrodzeni zostają:

 • Natalia Symeczko –IIIa
 • Natalia Antoniuk –IIIa
 • Emilia Filipek –IIIa
 • Klaudia Martyniuk –IIIa
 • Jakub Korneluk –IIIba
 • Anna Panasiuk –IIIb
 • Michał Onyszczuk –IIIb
 • Adam Mackiewicz –IIIb
 • Paweł Sawicki –IIIb
 • Mateusz Lewczuk –8a

 Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymują:

 • Julita Jaroszkiewicz – IIIa
 • Jakub Falkiewicz – IIIb
 • Paweł Sawicki – IIIb
 • Michał Onyszczuk – IIIb
 • Adam Mackiewicz – IIIb
 • Jakub Filimon – IIIa
 • Patryk Majek – IIIa
 • Jakub Korneluk – IIIa
 • Piotr Falkiewicz – 8a

Za czytelnictwo wyróżnieni zostają:

 • Jowita Falkiewicz – klasa 2a
 • Michał Szymański – klasa 3a
 • Amelia Sawicka – klasa 4b
 • Hanna Sosnowska – klasa 5a
 • Oliwia Kozaczuk – klasa 5a

 

100% frekwencją poszczycić się mogą:

 • Karol Kaźniuk-kl.2a
 • Dawid Wieczosek- 3a
 • Weronika Ostrzyżek -4a
 • Kalina Wojewoda – 4a
 • Mateusz Roszkowski – 4a
 • Gabriela Saczewko – 4b
 • Adam Winiarek- 4c
 • Wojciech Kamiński – 5a
 • Amelia Marchewka – 6a