Zainspirowani twórczością Fryderyka Chopina

8 grudnia 2017 roku w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się konkurs „Chopin w słowach i obrazach”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.
Konkurs był organizowany przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Celem konkursu było m.in: zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej życiem i twórczością Fryderyka Chopina oraz bogactwem kultury polskiej, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania kulturą i sztuką, a szczególnie muzyką klasyczną, a także propagowanie pozaliterackich pasji Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Konkurs składał się z dwóch kategorii:

– kategoria pierwsza to quiz wiedzy dotyczący życia i twórczości Chopina,

– w kategorii drugiej należało stworzyć prezentację multimedialną zatytułowaną „Chopin  – moja inspiracja”, w której należało opowiedzieć o tym, w jaki sposób osoba lub twórczość Fryderyka Chopina ma wpływ na życie uczestnika.

W finale konkursu wzięło udział 22 uczniów reprezentujących 10 szkół gimnazjalnych. Wśród nich uczniowie naszej szkoły – Paweł Sawicki i Patryk Majek – znakomicie zaprezentowali swoją wiedzę. Paweł Sawicki zdobył wyróżnienie w drugiej kategorii konkursu. Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu.

Krawczyk Anna