VII spotkanie pokoleń – ,,Herbatka seniora”

        5 grudnia 2019 roku w Świetlicy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu odbyło się VII ,,Spotkanie pokoleń”  pod nazwą „Herbatka Seniora”

Organizatorami spotkania byli : Szkolna grupa wolontariatu „Pomocna Dłoń”,  Świetlica Szkolna i Parafia Św. Anny w Kodniu. Tego popołudnia seniorzy mogli mile spędzić czas, a niektórzy lepiej się poznać, ponieważ na spotkanie przybyli seniorzy z całej gminy Kodeń ( i nie tylko).

    Na rozpoczęcie spotkania serdecznymi słowami przywitał wszystkich dyrektor ZPO w Kodniu p.Jacek Malarski .

      Po przywitaniu seniorów p. Teresa Filipek- opiekun grupy wolontariatu-  przedstawiła zebranym plan spotkania.

      Chór szkolny na czele z p. Reginą Hasiewicz wykonał piosenki pt.,,Kołysanka dla Dzieciątka”, ..Złota Jerozolima i biedne Betlejem”,  ,, Mario czy już wiesz”  i ,,W tej kolędzie kto dziś będzie” .

     Kolejnym punktem programu była recytacja wiersza ,,Wigilia z gwiazdką” przez ucznia kl.6b Jacka Haponiuka.

Następnie swoje umiejętności gry na keyboardzie zaprezentowała ucz. kl.5c aleksandra Kałużyńska. Zagrała ona gawot Parfionowa.

   Kolejnym etapem przyjęcia był skecz kabaretowy w wykonaniu uczennic z kl 8b- Julii Wojciekiewicz,, Patrycji Tarasiuk i Urszuli Płandowskiej- ,,Egzamin na prawo jazdy”

      Gościem specjalnym spotkania była  dr n. med. Ewa Czeczelewska – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia w Siedlcach z prezentacją ,,Jak zapobiegać chorobie Alzheimera”. Oprcz prelekcji pokazałła również film z tej tematyki oraz zaprezentowała kilka ćwiczeń wpływających na dobrą kondycję fizyczną seniorów.

    Następnie głos zabrała p. Marlena Szmytko, która przygotowała ankietę ,,Bożonarodzeniowe tradycje -wspomnienia”. Ankieta będzie przeprowadzana w domach seniorów a z jej wynikami będzie można zapoznać się na stronie internetowej szkoły,

   Na koniec życzenia świateczne złożyła ucz. kl. 7a Julia Bojczuk a uczniowie wręczyli dekoracje świateczne wykonane przez uczniów pod opieką p. Reginy Hasiewicz.

    Przez cały czas trwania spotkania wolontariusze serwowali kawę, herbatę i ciasto.

Organizatorzy dziękują rodzicom uczniów kl.1-3 szkoły podst. za upieczenie ciasta.

    Seniorzy spędzili wieczór w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                      

                                                               Tekst i zdjęcia: Teresa Filipek