Uroczysty apel z okazji DEN

W piątek 11 października w naszej placówce obchodzono Święto Edukacji Narodowej.

W imieniu Dyrekcji placówki, grona pedagogicznego oraz  uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała przybyłych z tej okazji gości: Wójta Gminy Kodeń – Jerzego Trocia, Przewodniczącą Rady Gminy Kodeń – Barbarę Radecką, Andrzeja Krywickiego – zastępcę Wójta Gminy Kodeń, Ojca Damiana Dybałę – proboszcza parafii św. Anny w Kodniu,  Tomasza Wołosika – proboszcza parafii św. Jana Teologa w Kopytowie, Krzysztofa Wrzosa – wikarego parafii św. Anny w Kodniu, siostrę Iwonę Filipiuk – przełożoną Domu Zakonnego Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kodniu, Sławomira Mirońskiego – kierownik Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zabłociu, Wiesława Suleja – prezesa Towarzystwa imienia św. Brata Alberta w Kodniu, Henryka Sacharczuka – przewodniczącego Rady Rodziców, Stanisławę Duklewską – prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w swoim wystąpieniu złożyła nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym, spełnienia zawodowego, efektywnej współpracy z rodzicami, zaufania i szacunku społeczeństwa.

Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć  wyróżniającym się nauczycielom wręczył nagrody. 

W swoim wystąpieniu prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Stanisława Duklewska podziękowała dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom za wieloletnią współpracę.

Po wystąpieniach dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości swoją część artystyczną w towarzystwie chóru szkolnego przedstawiła klasa 3a.

Nie zapomniano o emerytowanych pracownikach oświaty. Zarówno im jak i obecnie zatrudnionym w szkole pracownikom wyznaczeni uczniowie wręczyli osobiście wykonane z kolorowego brystolu kwiaty.

Na zakończenie wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek do biblioteki szkolnej.