Powrót do e-learning

WOS

klasa 8a i 8b

Temat: Sejm i senat       16. 03. i  19.03. 2020 r.

           Przeczytaj tekst z podręcznika str. 134 – 137 i wykonaj ćw. 1,3,5, 7 str.138- 139.

klasa 8a i 8b 23-27. 03 wos

WOS 8 01.04

WOS 8 06. 04 do 08. 04.2020

WOS 8a 8b 27.04 2020 (5) (4)

WOS 8a i 8b 04.05. 2020

WOS kl. 8 11. 05. 2020

WOS kl. 8a i 8b 18.05. 2020

WOS 8a 8b 25.05.2020 rok

WOS kl. 8a i 8b 08. 06. 2020 rok

WOS kl. 8a i 8b 15. 06. 2020 rok

WOS kl. 8a i 8b 22. 06. 2020 rok