Powrót do e-learning

Język polski

_________________________________Klasa 8_________________________________

próbny arkusz dla klas 8. 
Wypracowanie 1 i 2 do napisania obowiązkowo każdy na zaliczenie ze stopniem!!!

PRÓBNY_EGZAMIN_SP_KL7_2018_POL_Arkusz

nowe – klasa 8ab

Pod poniższym linkiem będą prezentowane codziennie materiały powtórkowe, wraz z rozwiązaniem, dla klas 8

 

WAŻNE klasa 8b  25 -27.03.2020 kl. 8 a b  Gramatyka kl.8

8aib 30.03.2020  8a i b -1.04.2020  8a 3.04.2020  8b 3.04.2020  8a i 8b 6.04 i 8. 04. 2020  8a i 8b 15.04

8 aib  8a i 8b 22.04-24.04  8ab 27.04  kl.8ab 28.04  kl. 8a i 8b 29. 04.(1)  klasa 8b 30.04.2020r.

8ab – 4.05 8ab-5.05 8ab- 6.05 7.05. kl.8b _ 8.05 kl. 8a 8a i 8b 11.05 – 12.05.2020 13.05-15.05 8a i 8b

kl.8ab – 18.05 kl.8ab – 19.05 kl.8ab 21-22.05 kl. 8a i 8b 20.05 kl.8a i 8b – 25.05 kl. 8a i 8b 26.05

kl. 8a i 8b – 27. 05 kl.8a i 8b – 28-29.05 kl.8a i 8b – 2.06 kl. 8a i 8b – 3.06 kl.8a i 8b – 4-5.06

Krótkie formy wypowiedzi pisemnej

Język polski klasa 8a i 8b 9.06.2020 (1)

j.polski kl.8ab – 10.06 

Język polski klasa 8a i 8b 15.06.2020r

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

język polski kl.8ab – 22-25.06

_________________________________Klasa 7_________________________________

1 klasa 7a  2 klasa 7a  nowe kasa 7a c.d.   kl. 7a cd. 25 – 26.03.  kl. 7a 30.03.2020  kl. 7a j. polski 31.03.2020

kl. 7a 01.04.2020 kl. 7a 02.04.2020  kl. 7a 06.04.2020  kl 7a 07.04.2020  kl. 7a 08.04.2020  kl. 7a 15.04.2020

kl.7a 16.04.2020  kl. 7a 21.04.2020  kl 7a 22.04.2020  kl 7a 23.04.2020  kl 7a 27.04.2020  kl 7a 28.04.2020

kl 7a 29.04.2020  kl 7a 30.04.2020  klasa -7a 4.05.2020  klasa 7a-05.05.2020  kl. 7a 06.05.2020  

kl.7a 07.05.2020  kl.7a-j.polski-11.05.2020  kl.7a-j.polski-12.05.2020  kl.-7a-j.polski-13.05.2020  

kl.-7a-j.polski-14.05.2020  kl.-7a-j.polski-18.05.2020  kl.-7a-j.polski-19.05.2020  kl-7a-j.polski-20.05.2020

kl.-7a-j.polski-21.05.2020  kl.-7a-j.polski-25.05.2020  kl.-7a-j.polski-26.05.2020  kl.-7a-j.polski-27.05.2020

kl.-7a-j.polski-28.05.2020  kl.-7a-j.polski-02.06.2020  kl.-7a-j.polski-03.06.2020  kl.-7a-j.polski-04.06.2020

kl.-7a-j.polski-08.06.2020

j.polski kl-7-09.06.2020

kl.-7a-j.polski-10.06.2020

kl-7a-j-polski-15.06.2020

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

kl.-7a-j.polski-22.06.2020

kl. 7a j.polski 23, 24, 25.06.2020

_________________________________Klasa 6a_________________________________

1 klasa 6a  2 klasa 6a  kl. 6a  c.d.  kl. 6a cd. 26.03.  kl 6a 27.03  kl. 6a 30.03  kl. 6a 31.03.2020  kl. 6a 02.04.2020

kl 6a 03.04.2020  kl 6a 06.04.2020  kl 6a 07.04.2020  kl 6a 16.04.2020  kl 6a 17.04.22020 

kl 6a 21.04.2020  kl 6a 23.04.2020  kl 6a 24.04.2020  kl 6a 27.04.2020  kl 6a 28.04.2020

kl 6a 30.04.2020  klasa 6a-j.polski-4.05.2020  kl.6a-07.05.2020  kl.-6a-j.polski-08.05.2020

kl.-6a-j.polski-11.05.2020  kl.-6a-j.polski-12.05.2020  kl.-6a-j.polski-14.05.2020  kl.6a-j.polski-15.05.2020

kl.-6a-j.polski-18.05.2020  kl.-6a-j.polski-19.05.2020  kl.-6a-j.polski-20.05.2020  kl.-6a-j.polski-21.05.2020

kl.-6a-j.polski-25.05.2020  kl.-6a-j.polski-26.05.2020  kl.-6a-j.polski-28.05.2020  kl.-6a-j.-polski-29.05.2020

kl.-6a-j.polski-02.06.2020  kl.-6a-j.polski-04.06.2020  kl.-6a-j.polski-05.06.2020-08.06.2020-09.06.2020

kl.-6a-j.polski-15.06.2020

kl.6a-j.polski-19.06.2020

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

kl.-6a-j.polski-22-25.06.2020

_________________________________Klasa 6b_________________________________

klasa 6b 19 i 20 marca kl. 6b 16 i 17 MARCA kl 6b  23.03.20r. – 27.03 kl.6b  Powtórzenie po rozdziale V-kl.6b

kl. 6b 30.03 – 3.04.2020r.  kl. 6a 06.04.2020  Kl 6b 6.04.2020  kl 6b 7.04-8.04.2020  

Kl. 6b 15 – 17.04.2020  kl. 6b 21.04-24.04.2020r  kl. 6b 27.04 – 29.04.2020r.  Kl 6b 4.05-8.05.2020

kl 6b 11.05- 15.05.2020  kl 6b 18-22.05.2020r.  kl 6b 25.05.- 29.05.2020  kl 6 b 2.06 – 5.06.2020

Język polski klasa 6b 8.06.- 10.0602020r.

Język polski klasa 6b 15.06.2020r.

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

Język polski klasa 6b 22.06-24.06.2020r.

_________________________________Klasa 5_________________________________

kl 5a  kl 5a (2)  5bc  16 i 17 MARCA 2020 kl.5bic  19 i 20 marca klasa 5bic  23-27.03 kl. 5b i 5c

Ważne Klasy 5bc  kl.5a (3)  5b i 5c 30.03 – 4.04. 2020  kl.5a(4)  5b i 5c 6 – 8.04.2020  kl 5a (5)  

Kl. 5b i 5c 15 – 16.04.2020  kl.5a (21-23.04)  kl 5b i 5c 21.04 – 23.04.2020  kl. 5a (27.04-30.04)

kl.-5b-i-5c-27.04-28.04.2020  kl. 5b i 5c 29.04- 30.04.2020  kl.5a (04.05-08.05.)

Kl 5b i 5c – 4.05 – 7.05.2020  kl.5a (11.05.-15.05.)  kl. 5b i 5c 11.05 – 14.05.2020  kl 5bi 5c 18.05-21.05.2020

kl.5a (18.05- 22.05)  kl 5b i 5c 25.05-28.05.2020  kl. 5a (25.05.-29.05.2020)  kl.5a (2.06.-5.06.2020)

kl5b i 5c 2.06-4.06. 2020

język polski kl. 5a (8.06.- 10.06.2020 r.)

język polski klasa 5b i 5c 8.06.-10.06.2020r.

język polski kl. 5a ( 15.06.-19.06.2020r.)

Język polski klasa 5b i 5c 15.06.2020r.

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

kl. 5a( 22.06.- 25.06.2020r.)

Klasa 5b i 5c 22.06- 25.06,2020r.

_________________________________Klasa 4a____________________________________

klasa 4a  nowe klasa 4a  kl.4a 26.03-1.04  kl.4a 2.04  kl.4a  kl. 4a 15-16.04.2020  kl.4a  kl. 4a 27.04  kl. 4a 28.04  kl. 4a 29.04  kl. 4a 30.04  kl.4a- 4.05  kl.4a-5.05  kl.4a 6.05  kl.4a – 7.05  ważne kl. 4a  kl.4a – 11.05 

kl.4a- 12.05  kl.4a- 13.05  kl.4a -14.05  kl.4a – 18.05  kl.4a – 19.05  kl.4a – 20.05  kl. 4a – 21.05  kl.4a – 25.05

kl.4a – 26.05  kl.4a – 27.05  kl.4a – 28.05  kl.4a – 2.06  kl.4a – 3.06  kl.4a – 4.06

j.polski kl.4a – 8.06

j.polski kl.4a – 9.06

j. polski kl.4a – 10.06

j.poloski kl.4a – 15.06

j.polski kl.4a – 19.06

Ostatni tydzień                                                                                                                                            

j.polski kl.4a – 22-25.06