Powrót do e-learning

Chemia

                                                                        Klasa 7                                                                        

Temat: Pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych.(16.03.2020)

Znamy już zasady pisania wzorów sumarycznych.
W  ramach ćwiczeń proszę wykonać zad,3 i 4  str,136  podręcznik i  zapisać je w zeszycie.
Nową umiejętnością będzie pisanie wzorów strukturalnych i nazywanie związków o podanych wzorach.
Skorzystaj z podręcznika str 132 zagadnienie : Jak napisać wzory sumaryczny i strukturalny związku chemicznego.oraz str.135 zagadnienie : Jak utworzyć nazwę związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego. Przeczytaj ze zrozumieniem.
Bardzo pomocny może być film  „Szybka piłka z chemii ”  – poniżej.
Wykonaj zadanie 7 str 136 podręcznik i zapisz je w zeszycie.
Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.
str.68 zad. 13
str,69 zad 17
str.70 zad.18 i 19
Temat : Odczytywanie symboli i wzorów związków chemicznych w sposób ilościowy. 19.03.2020
Przeczytaj w podręczniku str.132 zagadnienie : Jak odczytywać symbole  i wzory chemiczne.?
Wykonaj ćwiczenie 16 str 69 z zeszytu ćwiczeń
zad.1 , zad.2 i 6 str 136 podręcznik. Zapisz je w zeszycie.
 

23.03 Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

 Zapoznaj się z podstawowym  prawem chemicznym , które nosi nazwę  prawa stałości składu związku chemicznego. Przeczytaj tekst w podręczniku str 137, 138.
Na podstawie tego prawa wykonujemy różne obliczenia chemiczne.
1. Obliczmy stosunek masowy pierwiastków w danym związku chemicznym .
Przeanalizuj rozwiązany przykład 27 str. 138  i 28 str. 139 w podręczniku. Nie jest to trudne. Pamiętaj ,że w obliczeniu uwzględniamy liczbę atomów pierwiastków tworzących związek chemiczny , a sam stosunek wagowy wyrażamy najprostszymi liczbami całkowitymi.
Jeżeli już to potrafisz rozwiąż zadanie 1 str.141 podręcznik i zapisz je w zeszycie .
2. Obliczanie  składu procentowego pierwiastków w danym związku chemicznym.
Przeanalizuj przykład  29 str. 139 podręcznik . 
Zasada jest następująca :
Najpierw liczymy masę cząsteczkową całego związku chemicznego na podstawie wzoru, 
a następnie dzielimy łączną masę pierwiastka przez masę cząsteczkową i całość mnożymy przez 100%
Rozwiąż zadanie 2 str 141 podręcznik i zapisz je w zeszycie .Pamiętaj ,że najpierw 
poprawnie ustal wzór związku chemicznego.
Teraz już możesz rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń str, 71. ( W tabelce w zad. 23 pomiń trzeci rządek}
str,72. zad 24 i 25.
Zadania na dzień 26.03.2020
3. Ustalanie stosunku masowego znając skład procentowy.
Przeanalizuj przykład 30 na str.140 podręcznik
4. Ustalanie wzoru sumarycznego związku chemicznego na podstawie stosunku masowego.
Przeanalizuj przykład 31 str.141 podręcznik.( Należy stosunek masowy podzielić przez masy atomowe pierwiastków ) 
Chcąc ci pomóc rozwiązuje zadanie 3 z podręcznika str.141 
Skoro siarka stanowi 50 % , to tlenu też jest 50% czyli stosunek siarki do tlenu wynosi 1:1 
Ten stosunek  musimy podzielić przez  stosunek mas atomowych siarki i tlenu  32 : 16 czyli pomnożyć przez odwrotność t.j 16/ 32. Stąd  stosunek atomowy wynosi 1/2 co znaczy że na 1 atom siarki przypadają 2 atomy tlenu . Wzór SO2.
Postaraj się rozwiązać  z zeszytu ćwiczeń zadanie 26, 27 str.72 oraz dla chętnych zad. 28 str. 73.
Proszę o bardzo poważne podejście do nauki , gdyż przed nami jeszcze trudniejsze zagadnienia .Wierzę , że sobie poradzicie. Powodzenia.

Ostatni tydzień                                                                                                                                             

 

 
                                                                         Klasa 8                                                                        
 

Temat: Porównywanie właściwości alkanów i ich zastosowań.          17.03.2020

Przeczytaj temat w podręczniku str.113.
Zwróć uwagę :
 Jak zmieniają się  właściwości w szeregu homologicznym alkanów.
Jakie właściwości ma benzyna ?
Gdzie można zastosować alkany?
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: str 65 wszystkie,str. 67 zad 29 i 30
Poćwicz reakcje spalania alkanów.
Rozwiąż zadania w zeszycie : str 118  podręcznik zad 1, 2 i 3. 
Chemia kl. 8 b
Temat: Metan – główny składnik gazu ziemnego.
Przeczytaj w podręczniku str.108 : Metan i etan.
Zwróć uwagę : 
Gdzie występuję metan oprócz gazu ziemnego.
Jakie ma  właściwości fizyczne i chemiczne.
W jaki sposób spala się? Na czym polega spalanie całkowite i niecałkowite metanu?
Jak powstaje czad , jak działa na organizm człowieka, jak uniknąć zatrucia czadem ?
 
Naucz się pisać równania reakcji spalania metanu i etanu . Skorzystaj z filmu zamieszczonego ponizej.
Pamiętaj :
Kolejność uzgadniania współczynników: węgiel,wodór, na koniec tlen. W tych równaniach często występują współczynniki połówkowe, które piszemy pomocniczo , a potem likwidujemy.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.61,62,63 ( wszystkie)
 

 
Klasa 8a

Temat : Szereg homologiczny alkenów. Właściwości i zastosowanie etenu. 19.03 2020

Przeczytaj temat w podręczniku str, 110.
Wiedząc ,że alkeny mają jedno wiązanie podwójne utwórz  najprostszy alken z dwoma atomami węgla
Napisz szereg homologiczny alkenów , Do wzorów sumarycznych dopisz nazwy.
Wybierz dowolny alken ,a następnie narysuj wzór strukturalny i półstrukturalny .
Zapisz to wszystko w zeszycie .  
Obejrzyj doświadczenie:
Zapoznaj się z właściwościami etenu ( etylenu) Nową reakcją będzie dla ciebie reakcja przyłączania (addycji)  i polimeryzacji . Skorzystaj z filmów
Ogarnij chemię z Panem Belfrem https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus
Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń,str 68,69,70 .
 
Klasa 8 b w dniu 19.03.2020 realizuje temat Porównywanie właściwości alkanów i ich zastosowań.
 24.03 2020. Szereg homologiczny alkenów. Właściwości i zastosowanie etenu.


 

 

Chemia kl. 8a
Szereg homologiczny alkinów. Właściwości etynu ( acetylenu) 24.03.2020
Przeczytaj temat w podręczniku str.126-130
Pamiętając, że alkiny mają jedno wiązanie potrójne utwórz wzór strukturalny najprostszego alkinu etynu .Napisz wzór sumaryczny .
Utwórz szereg homologiczny etynu do 10 atomów węgla w cząsteczce. Dopisz nazwy.
Wybierz 2 związki z tego szeregu, Narysuj ich wzór strukturalny i półstrukturalny. Wiązanie potrójne możesz wstawić w dowolnym miejscu. Węglowodory nienasycone tworzą izomery. Zapoznaj się z tym pojęciem.
Czytając temat w podręczniku zwróć uwagę  na :
Reakcję otrzymywanie acetylenu .( Gdzie ta reakcja ma praktyczne zastosowanie. )
Reakcję spalania i przyłączania.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str 71, 72 ( zad 43,44)
Klasa 8 b w dniu 24.03 .2020 realizuje temat: Szereg homologiczny alkenów.Właściwości etenu.
Informacje dla uczniów.
Wiem, że przez najbliższe 3 dni będziecie zajęci egzaminami próbnymi i to jest dla Was najważniejsze. Zmienił się nam również plan zajęć w ramach którego mamy tylko jedną godzinę chemii. Nie chciałabym, żeby w związku z egzaminami przepadały nam kolejne zajęcia. Proszę Was, abyście lekcje z poniedziałku tj.30.03. zrealizowali w miarę możliwości do końca tego tygodnia.
8 b realizuje temat : Szereg homologiczny alkinów. Właściwości etynu ( acetylenu).

Dnia 6.04.2020 klasa 8 b realizuje temat: Porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Znajdziesz jako chemia 8 a  z dnia 01.04.2020

Chemia kl.8 a 08.04.2020 Powtórzenie wiadomości z działu węglowodory

Chemia 8 b Porównanie właściwości alkoholi 18.05.2020
Znajdziesz jako 8 a z dnia 06.05. Termin nadesłania prac 19.05.2020
Chemia 8 b Szereg homologiczny kwasów karboksylowych . Kwas metanowy i etanowy 25.05.2020
Znajdziesz  w tematach dla 8 a 

KLasa 8 b realizuje tematy : Właściwości kwasów karboksylowych – równania reakcji, Wyższe kwasy karboksylowe.

Tłuszcze

Estry jako produkty reakcji estryfikacji.

Ostatni tydzień                                                                                                                                             

Klasa 8 b realizuje temat :Tłuszcze

Białka