Twój dar serca dla hospicjum

Akcja ,,TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM”- XI edycja

w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu

Po raz kolejny Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu przystąpił do akcji charytatywnej ,,Twój Dar Serca Dla Hospicjum”.

Głównym organizatorem akcji jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zaś liderem organizacyjnym- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im K.Wielkiego w Lublinie.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku i jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Założycielem i Prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie jest Ojciec dr Filip Leszek Buczyński- zakonnik, franciszkanin, psychoterapeuta. Hospicjum w ramach promocji prowadzi szkolenia oraz badania w dziedzinie opieki paliatywnej w pediatrii, a także działalność wydawniczą. Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, postępującymi i ograniczającymi życie. Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Celem przedsięwzięcia ,,Twój Dar Serca dla Hospicjum” jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Rokrocznie przy okazji rozmaitych wydarzeń artystycznych, kulturalnych, kiermaszy, uczniowie z wielu szkół na Lubelszczyźnie kwestują, aby wspomóc swoich rówieśników – podopiecznych lubelskiego hospicjum.

ZPO w Kodniu co roku włącza się do tej szlachetnej akcji.

W ramach akcji uczniowie zorganizowali szereg działań oraz Koncert Charytatywny

Koncert został przygotowany przez uczniów kl.7a – wolontariuszy grupy ,,Pomocna Dłoń” pod opieką p.T.Filipek.

Gościem specjalnym uroczystości był o. dr Filip Leszek Buczyński, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiał sylwetki dzieci- podopiecznych hospicjum. Każda osoba- to oddzielna historia zarówno dziecka jak i całej rodziny- ich smutki ale też radości, z tego że ta mała istota zagościła w ich domu i mogli z nią dzielić lata, miesiące, tygodnie a czasami tylko dni czy godziny… Opowiedział o funkcjonowaniu zarówno domowego jak również stacjonarnego hospicjum dla dzieci, które świadczy bezpłatną, całodobową pomoc nieuleczalnie chorym w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i duchowej. Uczniowie zobaczyli jak wolontariusze spełniają marzenia osób przebywających w hospicjum, jak sami mogą uczestniczyć w spełnianiu tych marzeń.

Następnie rozpoczął się koncert ,,Mam talent”, w czasie którego uczniowie naszej placówki zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, sceniczne oraz plastyczne.

Wystąpił również chór szkolny pod opieką R Hasiewicz przedstawiający mini koncert

Gościem szkolnego koncertu charytatywny byli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Placówka ta wcześniej wyraziła chęć współpracy i w swoim ośrodku również zbierała pieniądze do puszki.

W koncercie uczestniczyli również podopiczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zaangażowanych rodziców na czele z przewodniczącym H. Sacharczukiem.

Finalizując akcję, została powołana komisja, która zajęła się podliczeniem pieniędzy z puszki i przekazaniem ich na konto hospicjum. Zebrane środki finansowe w kwocie 1188,48zł hospicjum przeznaczy na: zakup leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego , naprawę i zakup części zamiennych do tego sprzętu oraz pomoc socjalną dla chorych dzieci i ich rodzin.

Oprócz tej akcji przez cały rok w ramach ,,Zakręconej Akcji” J.Hernik zbiera nakrętki przynoszone przez uczniów a następnie przekazuje je do Hospicjum.

Dnia 4 czerwca 2019r. najbardziej zaanagażowani uczniowie wzięli udział w podsumowaniu XI edycji akcji ,,Twój Dar Serca Dla Hospicjum”. Wydarzenie to miało miejsce w Lublinie w sali widowiskowej Fundacji Dantis.

Finał XI edycji akcji uświetniły występy artystów muzycznych i tanecznych oraz pokaz iluzjonisty.

Jak co roku akcja odbyła się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty (Teresa Misiuk), Wojewody Lubelskiego (Przemysław Czarnek), Prezydenta Miasta Lublin (Krzysztof Żuk). Patronatu nad Akcją udzielili także posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman oraz prof.Mirosław Piotrowski.

Zorganizowana akcja pokazała,że społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, instytucji i mieszkańców gminy Kodeń potrafi zorganizować się aby nieść pomoc innym.

Tekst i zdjęcia : T.Filipek- ZPO w Kodniu