Powrót do Szkoła

Szkolny doradca zawodowy

dokąd terazWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
dla przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu

 

 


Informator o szkołach zawodowychZSZ nr 1 i II LO Włodawa

Od wielu lat w kwietniu organizowaliśmy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie Dni Otwarte. Były one zawsze wielkim wydarzeniem i stały się szkolną tradycją.
W tym roku, z powodu zaistniałej sytuacji, nie możemy zaprosić uczniów klas ósmych, ich Rodziców i Nauczycieli na Dni Otwarte. Aby przypomnieć zawody, w których kształcimy i pokazać szkołę, przygotowaliśmy krótki film. Powstał on na podstawie nagrań z różnych szkolnych wydarzeń przed pandemią i wypowiedzi nauczycieli kształcenia zawodowego. Udział w filmie biorą również uczniowie. Kamera uchwyciła ich podczas wykonywania prac w szkolnych pracowniach lub na praktykach zawodowych.
W naszej szkole każdy znajdzie coś dla siebie. Miłego oglądania!  

 

 

 


I. Cel główny:

Kształtowanie aktywnych postaw uczniów pozwalających na efektywne radzenie sobie z problemami związanymi z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

II. Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie uczniów do właściwej oceny swoich predyspozycji i uzdolnień.
 2. Wszechstronne zapoznanie uczniów z różnymi zawodami.
 3. Kształtowanie właściwego stosunku do pracy i prawidłowych poglądów na pracę ludzką.
 4. Dostarczenie uczniom informacji o warunkach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 5. Zapoznanie uczniów z potrzebami kadrowymi regionu i kraju.
 6. Aktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji o rynku pracy.
 7. Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych.

III. Spodziewane efekty:

 1. Uczeń potrafi sprecyzować własne życzenia zawodowe.
 2. Uczeń potrafi wybrać zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
 3. Uczeń i rodzice znaj ą strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 4. Uczeń i rodzice znaj ą procedury przeprowadzania egzaminów ponadgimnazjalnych.
 5. Uczeń zna różne środowiska pracy.
 6. Uczeń zna sytuację na rynku pracy. Wie jakie zawody mogą mieć przyszłość w kraju.
 7. Uczeń potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez szkoły ponadgimnazjalne.
 8. Nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa zawodowego.

IV. Diagnoza ewaluacyjna:

 1. Ankieta wśród uczniów „Jakie zawody poznałeś/aś na poszczególnych przedmiotach szkoły?”
 2. Propozycje uczniów dotyczące wyboru przyszłej szkoły.

czytaj więcej …


Tematyka godzin z doradcą zawodowym w roku szkolnym 2020/2021


Planowanie kariery zawodowej

To jedno z najważniejszych zadań, przed którym się znajdujesz. Mając na względzie pomoc w dokonaniu najlepszego wyboru, zachęcam do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, na których znajdują się

 1. testy pozwalające samodzielnie określić swoje predyspozycje i obszary zainteresowań.

talentgame.pl

labirynt-zawodow.progra.pl

zawodowe.com

twojepredyspozycje.pl

 1. Informacje o szkołach:

koweziu.pl

idea.media.pl – aktualne dane teleadresowe placówek edukacyjnych

psz.praca.gov.pl

men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Rok Szkoły Zawodowców

 1. Gry internetowe:

Gdzie jest praca?, Quiz o zawodach

http://gra.spolecznerzemioslo.pl/

Proponuję Ci również artykuły w czasopismach: Perspektywy, Victor,  Cogito

 


 

Przydatne linki

1. Zawody przyszłości – dla kogo będzie praca za 10 lat
2. Jaka przyszłość czeka szanowane zawody?

Ciekawe filmy

„Mój wybór”

„Wybieram rzemiosło”

„Szkoła zawodowa to szkoła niezawodna”

„Promocja kształcenia zawodowego – film dla uczniów i rodziców”


renesans sz