Powrót do Szkoła

Świetlica

Świetlica:

Kierownik: Teresa Filipek
Nauczyciel-wychowawca: Lidia Korowaj, Grażyna Micewicz, Marek Samociuk, Ewa Tomaszewska
 

Odjazdy autobusu od 9marca 2020

Konkurs- kartka św-wielkan-ogłosz

K O N K U R S palma wielkanocna

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – znajduje się w zakładce szkoła/dokumentacja w formie pliku tekstowego .doc.