Powrót do Szkoła

Samorząd uczniowski

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Opiekun samorządu uczniowskiego: Małgorzata Saczuk

Przewodniczący samorządu uczniowskiego: Kamila Magier

 
Poczty sztandarowe:

I skład

II skład
 
Kronika