Powrót do RODO

Klauzule informacyjne

a) Klauzula informacyjna – ogólna
b) Klauzula informacyjna – monitoring
– Zarządzenie Regulamin monitoringu
– Regulamin monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu
c) Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do odbioru dzieci ze
świetlicy
– KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
d) Klauzula informacyjna – rekrutacja dzieci do przedszkola oraz uczniów
do klas pierwszych