Powrót do Szkoła

RODO

Inspektor Ochrony Danych

IOD: Adam Purc kontakt e-mail: iod@adampurc.pl

Klauzule informacyjne

a) Klauzula informacyjna – ogólna b) Klauzula informacyjna – monitoring – Zarządzenie Regulamin monitoringu – Regulamin monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu c) Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do odbioru dzieci ze świetlicy – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ d) Klauzula informacyjna – rekrutacja dzieci do przedszkola oraz uczniów do klas pierwszych