Powrót do Szkoła

Nauczyciele

 

 

Przedmiot Nauczyciele
religia Iwona Filipiuk, Krzysztof Wrzos, Tomasz Wołosik
język polski Regina Hasiewicz, Izabela Podsiadły, Maria Sosnowska, Małgorzata Saczuk
język rosyjski Marlena Szmytko
język angielski Magdalena Toboła, Anna Parchomiuk, Renata Mackiewicz
muzyka Anna Krawczyk, Regina Hasiewicz
plastyka Anna Krawczyk, Regina Hasiewicz
historia Ewa Jakimowicz, Jacek Malarski
wiedza o społeczeństwie Ewa Jakimowicz
geografia Lidia Korowaj
biologia Zbigniew Gwardiak
chemia Grażyna Micewicz
fizyka Teresa Jastrzębska
matematyka Teresa Jastrzębska, Dorota Kłosowska, Artur Podsiadły
informatyka Artur Podsiadły, Zbigniew Gwardiak
wychowanie fizyczne Elżbieta Kulupa, Anna Krawczyk, Ewa Tomaszewska, Piotr Drobczuk
technika Piotr Drobczuk
edukacja dla bezpieczeństwa Piotr Drobczuk
wychowanie do życia w rodzinie Dorota Kłosowska
przyroda Lidia Korowaj, Grażyna Micewicz
edukacja wczesnoszkolna Lucyna Babkiewicz, Agnieszka Wołosiuk, Joanna Hernik, Mirosława Romanowicz, Teresa Jowik, Anna Ośko
edukacja przedszkolna Ewa Bachanek, Agnieszka Kostera, Urszula Spalik, Danuta Maksymiuk, Anna Sikora
biblioteka  Halina Gwardiak
świetlica  Teresa Filipek – kierownik, Marek Samociuk