Święto Szkoły

21 września 2020 r. to dzień, w którym świętowaliśmy XXVIII rocznicę nadania szkole podstawowej imienia kpt. Michała Fijałki. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w intencji św. pamięci Michała i Antoniny Fijałków, poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli kodeńskiej szkoły oraz rodziców. We mszy  uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście.

Kontynuacją obchodów szkolnego święta był uroczysty apel, który poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Bojczuk. Powitała ona zaproszonych gości: sekretarza Gminy Kodeń p. Mariusza Zańko, Ojca Krzysztofa Wrzosa – wikarego parafii św. Anny w Kodniu, pana majora Straży Granicznej Andrzeja Kupracza – komendanta placówki straży granicznej w Kodniu, pana Piotra Skolimowskiego – dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, pana Henryka Sacharczuka – przewodniczącego Rady Rodziców, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz wszystkich uczniów.

Uroczystość odbyła się w szkolnej hali sportowej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Także nasi  uczniowie na ten dzień nałożyli galowe stroje. Dyrektor szkoły pan Jacek Malarski przybliżył życiorys oraz dokonania kpt. Michała Fijałki podkreślając jak ważną rolę odgrywa patron w życiu naszej szkoły. Głos zabrał także sekretarz gminy pan Mariusz Zańko. Pogratulował wyboru patrona oraz podziękował uczniom, nauczycielom i dyrekcji za udział  w uroczystościach patriotycznych, odbywających się na terenie naszej gminy.

Po przemówieniach uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny poświęcony patronowi szkoły. Wysłuchaliśmy recytacji wierszy napisanych przez członków 27 Wołyńskiej Dywizji AK: ,,Nasza dywizja” oraz ,,Co zostało z tamtych lat”. Chór szkolny pod kierownictwem p. Reginy Hasiewicz zaprezentował trzy pieśni: „Modlitwa Armii Krajowej”, „Wołyń 1943”, oraz ,,Nadzieja”.

Na koniec apelu kierownik świetlicy p. Teresa Filipek rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Patron naszej szkoły kpt. Michał Fijałka”. Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców skromne upominki. Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.

Wyniki konkursu

Kl. 1-3

I miejsce:  Krukowska Wiktoria kl. 3a,   Kozaczuk Anna  kl.2b
II miejsce: Falkiewicz Norbert kl. 1b
III miejsce: Chochowska Rita kl. 2b

Wyróżnienie: Kornelia Wojewoda kl. 1b, Wojewoda Marcin kl. 3a, Rycerz Alicja kl. 3a, 
Drobczuk Anna kl. 3a, Magier Sandra kl. 2a, Łukasiak Adam kl. 3a, Andrejuk Julia kl. 1b

Kl 4-8

I miejsce: Symeczko Emilia kl. 7a
II miejsce: Danieluk Kinga kl. 8a
III miejsce: Saczuk Gabriela kl. 6b,  Dominika Magier 6a

Wyróżnienie: Płandowski Szymon kl. 7a, Płandowski Sylwester kl. 5a, Falkiewicz Jowita kl. 4a,
Hałaszuk Amelia 7a

Na konkurs wpłynęło łącznie 57 prac.