„Ratujemy nocą”- nocleg w szkole kl. 3a

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia nie jest dla nas obca, ponieważ  od 10 lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Kodniu w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” uczą się jak udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od której nasza szkoła otrzymała  fantomy i inne pomoce dydaktyczne.

28-29  listopada 2018 r. uczniowie klasy 3a pod opieką wychowawczyni Agnieszki Wołosiuk  w ramach  w/w programu wzięli udział w zajęciach dydaktyczno–profilaktycznych „Ratujemy nocą”. 

Uczniowie spotkali się w szkole po południu, aby wziąć udział w zajęciach praktycznych. Podczas zajęć pokazowych ćwiczyli umiejętność wzywania pomocy, sprawdzenia przytomności i oddechu, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Serdeczna atmosfera podczas zajęć korzystnie wpłynęła na uczniów, co było widać podczas ćwiczeń. Uczniowie bardzo odpowiedzialnie traktowali wskazówki nauczyciela prowadzącego – koordynatora programu – Teresy Filipek. Wszystkie umiejętności praktyczne zostały wyćwiczone do perfekcji. Na zajęcia pokazowe zaproszeni zostali rodzice.

Dodatkowo uczniowie poznali podstawy języka migowego – alfabet palcowy. Była to niespodzianka przygotowana dla rodziców. Ta umiejętność, jako dodatkowy atut młodego ratownika pozwoli nawiązać kontakt z osobą niesłyszącą.

Miłym akcentem po zakończeniu pokazu były zajęcia plastyczne ,,Pomocne serca”, spacer po Kodniu połączony z wizytą w Piekarni Mechanicznej, wyrób i pieczenie ciastek oraz zabawy  na hali sportowej.

Dzieci były bardzo zadowolone ze wspólnie spędzonego czasu. Dla wielu z nich była to pełna atrakcji pierwsza noc spędzona poza domem.

                                                  Agnieszka Wołosiuk
                                                   Teresa Filipek