Przyjęcie do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu informuje, że dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie do przedszkola zostały wszystkie przyjęte.