Podsumowanie konkursu kartka świąteczna

 Na konkurs wpłynęło 53 prac uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Kodniu
Pisemne gratulacje oraz nagrody- cyprysiki dotarły do 25 uczniów. Sponsorem nagród był Komitet Rodzicielski .
Prace wyróżnione przekazane zostały wraz z życzeniami do instytucji oraz osób zaprzyjaźnionych z naszą Placówką. 
Inne, również piękne kartki świąteczne  trafiły do podopiecznych Domu Pogodnej Starości Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kodniu.
Wszystkim autorom prac serdecznie dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                                             Organizatorzy:  Świetlica Szkolna
                                                                                  tekst i zdjęcia: Teresa Filipek