Podsumowanie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”

W tym roku 3 maja obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji został ogłoszony konkurs pt. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie, zorganizowany przez Panią Beatę Mazurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Panią Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty pod Honorowym Patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. Prace mogły być wykonane w kategoriach literackiej i plastycznej przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na konkurs wpłynęło 860 prac z terenu województwa lubelskiego. Sześcioro uczniów naszej szkoły również poświęciło swój wolny czas, podjęło wyzwanie i wzięło w nim udział. Od organizatorów wszyscy uczniowie, którzy wykonali pracę i nauczyciele – opiekunowie artystyczni otrzymali piękne dyplomy i podziękowania.

Serdecznie wszystkim dziękuję i gratuluję!
Koordynator konkursu – Ewa Jakimowicz