Plan zajęć

UWAGA

W dalszym ciągu obowiązuje NOWY plan zajęć

przygotowany przez dyrektora ZPO w Kodniu Pana Jacka Malarskiego

PLAN ZAJĘĆ