Ogłoszenia

2022-04-06

Konkurs OSE – zgłoszenie do piątku

Zasady są bardzo proste: uczniowie dobierają się w grupy, wybierają nauczyciela, który zgłosi ich zespół do konkursu, a następnie tworzą komiks lub inną pracę graficzną dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu. Zadania dla poszczególnych grup wiekowych znajdą na stronie konkursu.

 Jest o co walczyć! Do szkoły, której uczniowie zwyciężą, powędruje jedna z cennych nagródrobot edukacyjny Photon EDU, pakiet edukacyjny Abilix Krypton, okulary VR lub drukarka 3D. Uczniowie, nauczyciel prowadzący zwycięską grupę oraz szkoła otrzymają również dyplomy.


2022-03-29

Konkurs na  palmę wielkanocną


2022-03-28

list Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów – bilanse


2022-03-17

Konkurs na kartkę świąteczną 2022 – Regulamin


2022-03-09

I dzień wiosny – KONKURSY

I dzień wiosny – PRZEBIEG


2022-03-01

„Pocztówka z Kodnia” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 3-8

Regulamin konkursu


2022-03-01

Konkurs ekologiczno-regionalny

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” pod Patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zapraszam do udziału w konkursie i zgłębianie tematu „Lubelskie lasy”. Temat wpisuje się realizację kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, pkt.6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko.

W załączeniu regulamin, karta zgłoszenia oraz link do ZSP w Suścu http://zspsusiec.edu.pl/ .
Z poważaniem
Urszula Bartoszek – koordynator działań konkursowych

Karta zgłoszenia    Lubelszczyzna. Regulamin


2022-03-01

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzno-Ekologiczny: „Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”
 

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Ekologicznym:
„Różnorodność biologiczna i ochrona ekosystemów wodnych”
zorganizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Zalaczniki POL    Regulamin POL


2022-02-25

Konkurs fotograficzny

W imieniu Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego informuję Państwa o przedłużeniu terminu odsyłania prac na konkurs „Zima w Obiektywie” do dnia: 13.03.2022. Przypominamy, że skierowany jest on do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych na terenie naszego województwa, a wszystkie zapytania prosimy przesyłać na adres mailowy: pdim@kuratorium.lublin.pl. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem oraz jego regulamin zamieszczone są w linku: konkurs

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich do udziału!


2022-02-15

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Przekazuję informację od Lubelskiego Kuratora Oświaty:
Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.
Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.
W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej.


2022-02-11

Informacja dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym
Od 21 lutego rozpoczyna się procedura rekrutacyjna do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/23.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole i w przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kodniu.