Ogłoszenia

Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego – regulamin konkursu

Konkurs mitologiczny – regulamin konkursu mitologicznego


Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Rowach nad Bałtykiem – Oferta wstępna – Pobierz


„Kierunek – czyste powietrze”

Nowe!!! Konkurs fotograficzny – Regulamin konkursu fotograficznego 2023

zalacznik konkurs fotograficzny 2023


Nowe!!! Konkurs ekologiczny dla przedszkola i uczniów klas 1-3Regulamin


Nowe!!! Konkurs ekologiczny dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8Regulamin

Literatura – Pobierz

Przyroda gminy Kodeń


Konkurs  historyczny: „Mój Region 2023”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej  Podlaskiej zaprasza do udziału w kolejnej już edycji Konkursu historycznego Mój Region. Konkurs Mój Region 2023 organizowany jest pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie  i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII. Na zgłoszenia uczestników czekamy do dnia 24 lutego 2023 roku na adres email: edukacja@muzeumbiala.pl

Szczegóły w regulaminie konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin konkursu historycznego Mój Region 2023


KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ I ROSYJSKIEJ – Regulamin


2022-02-15

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Przekazuję informację od Lubelskiego Kuratora Oświaty:
Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.
Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.
W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej.