Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.

Pomóż wybrać książkę

Szkoła Podstawowa im. kpt. M. Fijałki w Kodniu w bieżącym roku otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej i będzie realizować projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2021-2025 Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”)

Wsparcie finansowe może być udzielone w odniesieniu do szkół na:

-zakup książek będących nowościami i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostepne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

-zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,

-realizacja działań promujących czytelnictwo.

Szkoła na realizację projektu otrzymała w sumie 15000 zł, w tym 12000- środki pochodzące z dotacji oraz 3000 zł – wkład własny (udział własny organu prowadzącego dla wszystkich szkół i bibliotek pedagogicznych ustalono w wysokości 20% całości zadania).

Dzięki środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna będzie miała możliwość wzbogacenia swojej oferty o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Chcielibyśmy zakupić nowości wydawnicze z literatury dziecięcej i młodzieżowej, popularnonaukowe, literaturę obcojęzyczną oraz, co najważniejsze, uzupełnić i odnowić lektury szkolne. W zakupach uwzględnimy również potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Listę propozycji książek stworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele.W tym celu przeprowadzone zostaną ankiety, skonsultujemy się również z biblioteką publiczną. Mile widziane są wszelkie pomysły i wskazówki. Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu listy książek, które zakupimy. Dziękuję za pomoc.

Poniżej znajduje się link do ankiety, w której można zgłaszać swoje propozycje.

Halina Gwardiak