Informacje dyrektora dla nauczycieli

skrzynka do kontaktów dla nauczycieli: tpkoden@gmail.com

proszę podać adresy mailowe oraz numer telefonu do kontaktu:
do maila załączyć informacje 
1. czy w minionym okresie kontaktowaliście się z uczniami lub rodzicami? (wychowawcy)
2. w jaki sposób kontaktujecie się ze swoimi uczniami lub rodzicami?  (telefonicznie, mailowo)
3. ilu jest uczniów lub rodziców, z którymi brak jest kontaktu? 
4. czy macie informacje na temat zasobów sprzętowych uczniów? (czy wszyscy mają dostęp do internetu? dysponują komputerem, laptopem? ( jakie są możliwości dostępowe, czyli ile osób w domu ucznia korzysta ze sprzętu)
5. czy macie informację zwrotną od uczniów i rodziców, tzn. czy zadania zamieszczane na naszej platformie lub przekazywane uczniom bezpośrednio oni realizują (wykonują)?
6. jaki widzicie możliwości sprawdzania i oceniania?
7. jak uważacie – czy i w jakim zakresie należy realizować nowe treści programowe.
NA INFORMACJE CZEKAM DO 25.03. (do środy)
 

W załączniku plan zajęć dla klas 4-8 – do zamieszczenia na stronie i do realizacji dla nauczycieli.

Informacja dla nauczycieli

Uwaga zajęcia z poniedziałku 23.03. do odrobienia w kolejne dni, czyli wtorek 1 zajęcia , środa -2, czwartek -3, piątek -4.
Przygotowując propozycje zajęć, proszę mieć na uwadze obciążenie materiałem, możliwości psychofizyczne dzieci, higienę pracy przed komputerem oraz ograniczenia techniczne.
Proszę, zastanowić się nad wprowadzaniem nowego materiału, pod kątem realizacji podstawy programowej, dotyczy to przede wszystkim dzieci z klas 1-3 oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zalecam mimo wszystko bazowanie na tym co już zostało zrealizowane, powtarzanie i utrwalanie tego materiału. 
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotują propozycje ćwiczeń, gier i zabaw do wykonywania w warunkach domowych  (dotyczy to również zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz w klasach 1-3).