INFORMACJA DYREKTORA ZPO w KODNIU

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym sytuacja w naszym kraju jest niezwykle dynamiczna, dlatego w dniu dzisiejszym zostały wprowadzone nowe obostrzenia, w tym również dotyczące funkcjonowania szkół. Od 9 listopada 2020 roku do końca tego miesiąca (być może dłużej), zgodnie z ogłoszeniem Premiera RP, wszystkie klasy szkoły podstawowej obowiązuje nauka zdalna, natomiast forma pracy w przedszkolu pozostaje bez zmian. Zajęcia w klasach 1-3, podobnie jak w starszych klasach szkoły podstawowej, będą się opierały na narzędziach komunikacji wykorzystywanych w wiosennym okresie pracy zdalnej, z naciskiem na wykorzystywany obecnie Microsoft Teams. Znajdujemy się w dość złożonej i trudnej sytuacji kadrowej, ponieważ aż sześciu nauczycieli przebywa aktualnie na zwolnieniach lekarskich, a czterech zostało skierowanych do pracy zdalnej w  miejscu zamieszkania. W miarę naszych możliwość staramy się zastępować nieobecnych nauczycieli jednak może mieć miejsce również taka sytuacja, że jakieś zajęcia wynikające z planu, mogą się nie odbyć, ewentualnie mogą się odbywać inne zajęcia, może być też tak, że tygodniowy rozkład zajęć będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości.  W kwestii zdalnego nauczania, pragnę przypomnieć wszystkim, że program Microsoft Teams,  z którego aktualnie korzystamy w kształceniu na odległość, daje możliwość kontroli obecności uczniów. Wasza obecność lub też nieobecność jest notowana w dziennikach lekcyjnych. Podobnie jak i postawa na zajęciach, chodzi tutaj o aktywność, udzielanie odpowiedzi w momencie kiedy prowadzący zajęcia nauczyciel wywołuje do niej ucznia. Chodzi też także o postawę niektórych uczniów, którzy z pełną świadomością  przeszkadzają w prowadzeniu zdalnych lekcji, wyłączają lub wykluczają kolegów, prowadzącego zajęcia, wypisują różne teksty. Oświadczam stanowczo, że takie naganne zachowanie spotka się z surową oceną.Chciałby zwrócić również uwagę na uczniów, którzy sporadycznie biorą udział w zajęciach realizowanych zdalnie. Nasze procedury przewidują w takim przypadku, na początku kontakt wychowawcy z rodzicami, następnie rozmowa z pedagogiem szkolnym, a potem z dyrektorem. W sytuacji kiedy uczeń, bez zasadnego usprawiedliwienia nie bierze udziału w zajęciach zdalnych, dyrektor zgłasza taki przypadek do organu prowadzącego, czyli Wójta Gminy, ponieważ to na rodzicach dziecka ciąży realizacja obowiązku szkolnego. Nauka zdalna jest jedną z form realizacji takiego obowiązku. Jednocześnie gorąco, w imieniu swoim i  wszystkich nauczycieli, apeluję o pozostanie w domu, maksymalnym ograniczeniu kontaktów zewnętrznych. Kochani chrońcie siebie, Waszych Rodziców oraz Dziadków.

Najnowsze ogłoszenie dyrektora

Godziny zajęć