Infomacja dyrektora ZPO w Kodniu

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 W KODNIU

 I N F O R M U J E

OD JUTRA TJ. 12 MARCA 2020 ROKU ZAWIESZONE SĄ ZAJĘCIA   DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE    W    SZKOLE I   PRZEDSZKOLU.

DNI 12-13 MARCA  – OKRES PRZEJŚCIOWY

W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

 ZALECA SIĘ, ABY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM NIE PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY I NIE PRZYPROWADZAĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA – POZOSTAĆ W DOMU.

 OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA

DO 25 MARCA (włącznie)

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE SĄ ZAMKNIĘTE

Dzieci i nie przychodzą do przedszkola, a uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 ZALECA SIĘ, ŻEBY OD PONIEDZIAŁKU POZOSTAĆ W DOMU!

 ZA OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU RODZICOM I PRAWNYM OPIEKUNOM PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM.

zawieszenie zajęć w szkołach

 Podstawa prawna:

ustawa z dnia 2 marca 2020 roku- o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)