I N F O R M A C J A

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE

ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz zagrożeniem epidemiologicznym nasza szkoła i przedszkole funkcjonuje w sposób ograniczony.

Od 13 marca uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej zpokoden.pl specjalną platformę, na której nauczyciele zamieszczają materiały dla uczniów służące pracy zdalnej, czyli do samodzielnej realizacji w warunkach domowych.

W zamieszczonych materiałach nauczyciele proponują również korzystanie z różnych platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), jak również emitowane przez TVP lub Polskie Radio pasma edukacyjne.

Wychowawcy, w okresie 16-19 marca kontaktowali się z Państwem informując o sposobie organizacji nauki na odległość drogą elektroniczną (z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, strony internetowej).

W kolejnych dniach, za pośrednictwem naszej strony internetowej – zpokoden.pl, nauczyciele przedszkola, klas 1-3 oraz klas starszych szkoły podstawowej będą informowali Państwa o dostępnych materiałach, jak również o sposobach i formach ich realizacji przez dziecko (ucznia) w domu.

Niestety, w obecnych warunkach, taka forma nauki jest koniecznością, jest to również ogromne wyzwanie dla rodziców oraz nauczycieli. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich, rodziców, nauczycieli i dzieci wielkiej mobilizacji, współpracy, zrozumienia, cierpliwości, a przede wszystkim zaufania.

Zachęcam wszystkich do tej współpracy z nauczycielami oraz śledzenia naszej strony internetowej zpokoden.pl.

Nowe informacje w zakładce PEDAGOGA SZKOLNEGO

Całość do pobrania ->pilne informacje