Powrót do Uczeń

Chór szkolny

„Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza”
Paul Claudel
 SONY DSC
        Chór szkolny przy ZPO w Kodniu działa pod opieką p. Reginy Hasiewicz od 2007r. Skupia rotacyjnie około 50 chórzystów – utalentowanych muzycznie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1 godz. lekcyjna. Uczestnictwo w chórze to rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie słuchu, emisji głosu oraz wrażliwości na piękno otaczającego świata. To ciężka praca, której celem jest występ na różnych uroczystościach.
        W repertuarze chóru znajdują się pieśni patriotyczne, żołnierskie, kolędy, a także utwory muzyki rozrywkowej. Oprócz oprawy muzycznej imprez szkolnych, chór uświetnia ważne wydarzenia gminne, np. Otwarcie Zakładu Karnego w Zabłociu, Gminny Dzień Seniora w Kodniu, Dożynki Gminno – Parafialne w Kodniu. Odwiedza pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy społecznej im. Św. Brata Alberta w Kodniu oraz DPS w Kostomłotach. Grupa chóralna występowała na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Dniu Papieskim w bazylice pw. Św. Anny w Kodniu, Przeglądzie Grup i Zespołów Kolędniczych „Kolędujmy wszyscy wraz” w Kodniu. Solistki brały udział w Powiatowych Prezentacjach Wokalnych w Łomazach, uzyskując czołowe miejsca.
       Praca chóru to źródło radości i satysfakcji zarówno dla opiekuna, jak i chórzystów.