Powrót do Rodzic

Rada rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodniczący Henryk Sacharczuk
Sekretarz Violetta Danieluk
Skarbnik Anna Charkiewicz
Członek Zarządu Anna Filipowicz
Członek Zarządu Elżbieta Majek
Członek Zarządu Monika Marecka
Członek Zarządu Ewa Panasiuk
Członek Zarządu Angelika Płandowska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Anna Sikora
Członek Komisji Rewizyjnej Justyna Kargul
Członek Komisji Rewizyjnej Janina Grochowska

Ponadto członkami Rady Rodziców zostali: Anna Bagrońska, Agnieszka Chomiczewska, Marek Kamiński, Justyna Onyszczuk