Rodzic

Wyrażenie zgody na udział dziecka w badaniu ankietowym „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018″ dla miast i gmin biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018″

 

O G Ł O S Z E N I A

 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu

I N F O R M U J E

2. ZNISZCZENIE, ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE PODRĘCZNIKA kl 1 s.p.

Szkolny doradca zawodowy – dla rodziców klas III gimn.

Rekrutacja do przedszkola oraz klasy pierwszej – format dokumentów Microsoft Office 97 – 2003

Program wycieczki do Energilandii

 

 

 

 

 

 

 

Rada rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW Przewodniczący Henryk Sacharczuk Sekretarz Violetta Danieluk Skarbnik Anna Charkiewicz Członek Zarządu Anna Filipowicz Członek Zarządu Elżbieta Majek Członek Zarządu Monika Marecka Członek Zarządu Ewa Panasiuk Członek Zarządu Angelika Płandowska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Anna Sikora Członek Komisji Rewizyjnej Justyna Kargul Członek Komisji Rewizyjnej Janina Grochowska Ponadto członkami Rady Rodziców zostali: Anna Bagrońska, Agnieszka …