97 rocznica odzyskania niepodległości

Na początku XXI wieku pytanie o to, jak przejawia się miłość przeciętnego Polaka do ojczyzny, jest bardzo istotne. W czasach tzw. globalizacji modne stają się postawy kosmopolityczne. Wielu naszych rodaków deklaruje, że mogliby mieszkać w każdym kraju, który zapewniłby im wysoki standard życia. Inni – najczęściej przedstawiciele starszego pokolenia – przypominają, jak ważny był model patriotyzmu romantycznego; wszyscy, którym ów model był bliski, pragnęli walczyć, a nawet zginąć za ojczyznę. Niektórzy przywołują jeszcze pozytywistyczne pojmowanie miłości do ojczyzny – polegające na tym, by dla Polski przede wszystkim pracować. Pozostaje zapytać, która z propozycji jest nam najbliższa? Z pewnością jesteśmy skłonni odrzucić poglądy kosmopolitów. Jaka jest jednak, atrakcyjna dla nas, żyjących w epoce globalizacji, droga do nowoczesnego patriotyzmu?

11 listopada jako narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem, ponieważ data ta jest symbolem zwycięstwa po 123 latach drugiej niepodległości Polski. Ale 11 listopada niech będzie też symbolem przyszłej Polski, która z jej ponad tysiącletnią historią, z jej bohaterskimi walkami w wieku XIX i XX zajmie w Europie należne jej miejsce.

W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum pod kierunkiem p. L. Korowaj, p. H. Charytoniuk oraz p. E. Jakimowicz przygotowali i zaprezentowali przepiękną inscenizację upamiętniającą 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób przypomnieli wszystkim trudny okres naszej historii od zaborów do czasów współczesnych. Występy młodych artystów uświetnił chór szkolny kierowany przez p. R. Hasiewicz.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
– Proboszcz parafii św. Anny w Kodniu – Ojciec Damian Dybała
– Proboszcz parafii św. Michała w Kodniu – Ksiądz Jan Grajko
– Superior klasztoru Misjonarzy Oblatów w Kodniu – Ojciec Bernard Briks
– Przewodnicząca Rady Gminy Kodeń – Pani Barbara Radecka
– Z-ca Wójta Gminy Kodeń – Pan Andrzej Krywicki
– Radny powiatu bialskiego – Pan Tomasz Andrejuk
– Komendant placówki straży granicznej w Kodniu – major Straży Granicznej Pan Sławomir Klekotka
– Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej – Pan major Sławomir Stańczuk
– Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kodniu – Pan Daniel Tomczuk
– Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Marek Kamiński
– Ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Henryk Sacharczuk

SONY DSCSONY DSC

SONY DSC