Rok św. Brata Alberta w ZPO w Kodniu

Podsumowanie działań związanych
z ROKIEM ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu

      Dnia 7 grudnia 2017 roku, w ZPO w Kodniu, odbyła się uroczystość z okazji roku św. Brata Alberta. Apel został przygotowany przez Grupę Wolontariatu „Pomocna Dłoń” – opiekun p. Teresa Filipek. Spotkanie miało na celu zapoznać zebranych z życiem, twórczością  i działalnością św. Brata Alberta oraz uświadomienie potrzeby pomagania ludziom chorym, ubogim i samotnym.

    Na początku uroczystości prowadząca apel uczennica Nikola Wołosiuk wspomniała o współpracy szkolnego wolontariatu z Domem Pogodnej Starości Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz o angażowaniu się szkoły w konkursy plastyczne i literackie związane ze św. Bratem Albertem. Jednym z elementów przemowy były podziękowania o. Damianowi oraz o. Mateuszowi za przybliżanie już najmłodszym postaci św. Brata Alberta na lekcjach katechezy. Kolejnym punktem wypowiedzi była refleksja dotycząca życia i twórczości tego wspaniałego człowieka. Następnie przekazano głos Kierownik Domu Pogodnej Starości Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta p. Alinie Laszuk, następnie p. Tadeuszowi Piętce – Honorowemu Prezesowi Koła Kodeńskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a na końcu p. Wiesławowi Sulejowi – obecnemu prezesowi.

    Następnie zapoznano przybyłych gości oraz uczniów  z prezentacją multimedialną przedstawioną przez uczennicę klasy IIA gimnazjum Natalię Antoniuk. Natomiast inną prezentacja przygotowana przez Natalię Antoniuk, Emilię Filipek, Dobrosławę Osypiuk, Klaudię Martyniuk i Natalię Symeczko (opiekun p. Z. Gwardiak) można obejrzeć na stronie internetowej szkoły www.zpokoden.pl.

          Po tym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów – p. Teresa Filipek –  plastyczny, a Pani Maria Sosnowska – literacki. Nagrodzone utwory literackie zostały zaprezentowane przez laureatki a prace plastyczne zostały wyeksponowane na tablicy na holu głównym szkoły.

Kolejnym punktem programu był krótki wywiad przygotowany przez uczniów klasy IIIB gimanzjum pod przewodnictwem Pani Izabeli Podsiadły. W rolę dziennikarki wcieliła się Nikola Wołosiuk, a św. Bratem Albertem był Ernest Okseniuk.

              Apel ubarwił koncert chóru szkolnego pod kierownictwem Pani Reginy Hasiewicz. Konkluzją uroczystości było rozdanie bochenków chleba przez aktora grającego  św. Brata Alberta. Osoby, które pobrały chleb podzieliły się nim z potrzebującymi i ubogimi-mieszkańcami gminy Kodeń.

Gazetkę okolicznościową przybliżającą postac św. Brata Alberta przygotowała p.Maria Sosnowska, a cytaty tam zawarte wybrał uczeń kl.IIA gimnazjum- Jakub Korneluk.

            Bardzo dużo mówi się teraz w szkołach o działaniach profilaktycznych: programach, scenariuszach, ewaluacjach.  Św. Brat Albert jako człowiek wrażliwy i przewidujący ujął sprawę bardzo prosto, mówiąc: „Człowiek, który dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży, bez dachu i kawałka chleba, może już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia; w tym bowiem nędznym stanie najczęściej do pracy nie jest zdolny, ani mu też łatwo pracy znaleźć przychodzi. Jeżeli więc nie ma w mieście dla poratowania takich odpowiedniego zakładu, zostaje tylko zastosowanie względem nich działanie policji, sądów, więzień lub szpitala. Takie zaś zastosowania są na tyle fałszywe, na ile w skutkach ujemne.”

                                                                                     Tekst: Nikola  Wołosiuk
                                                                                              Teresa Filipek
                                                                                      Zdjęcia:  Zbigniew Gwardiak