25 na piątkę z plusem!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłosili w roku jubileuszu 25. lecia WFOŚiGW w Lublinie konkurs „25 na piątkę z plusem!”. Zadaniem konkursowym było nakręcenie filmu ukazującego działania podejmowane w danej szkole na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs adresowany był do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Nagrodą w konkursie było 35 tys. zł na wyposażenie pracowni biologicznej w szkole. Powyższą kwotę mogło uzyskać 25 szkół naszego województwa.

Postanowiliśmy spróbować naszych sił. Pomimo ograniczeń sprzętowych (film nagrywaliśmy zwykłym aparatem fotograficznym) i związanymi z tym problemami z ostrością obrazu i jakością dźwięku udało się nam i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 35 tyś zł.

 Bardzo przyda się nam ta nagroda bo pomimo niedawnej modernizacji i doposażenia szkoły w nowe pomoce dydaktyczne wiele pracowni, a w tym biologiczna, nie było w projekcie ujętych. Do nauki biologii brakuje mikroskopów, preparatów, modeli 3D, szkła laboratoryjnego, atlasów, kluczy do oznaczania roślin i zwierząt i wielu, wielu innych. Te pomoce, które obecnie szkoła ma na wyposażeniu pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat, są zniszczone i niekompletne, dlatego niezmiernie cieszymy się, że nareszcie uda się należycie wyposażyć pracownię biologiczną.