sierpień 2021 archive

Informacje na rozpoczęcie roku szkolnego

1. Informacja dyrektora Zespołu 2. Kursy autobusów – Północ i Południe 3. 10 zasad dla ucznia i wskazówki dla rodzica 4. Karta zgłoszenia do świetlicy 

Informacja dotycząca zajęć wdżwr

Zestaw podręczników, szczepienia