lipiec 2021 archive

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty . Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do:  zachowania bezpiecznej odległości społecznej, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta, korzystania z własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021