155 rocznica Powstania Styczniowego

W Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu odbyła się, z udziałem władz gminy i zaproszonych gości, ważna uroczystość. Głos zabrali : dyrektor ZPO – Jacek Malarski i Jarosław Onyszczuk – miłośnik rodzimej historii, autor książek o Kodniu. Przedstawili historię powstania w zarysie i mówili o wartościach patriotyzmu lokalnego, kultywowaniu pamięci poległych.

Uczniowie  oddziałów gimnazjalnych pod kierunkiem p. Ewy Jakimowicz przygotowali część artystyczną – dzieje narodu polskiego od rozbiorów po odzyskanie niepodległości. W centrum rozważań znalazły się opowieści dotyczące 22 stycznia 1863r. Montaż uświetnił chór szkolny, pod opieką p. R. Hasiewicz, wykonując „Pieśń włościan krakowskich”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Marsz strzelców”, „Biały krzyż”, „Taki kraj”. 

Doniosłym momentem akademii było przekazanie przez mieszkankę Kodnia panią Barbarę Bil ocalałego kamienia – tablica z inskrypcją – z dawnego pomnika Niepodległości. Dzięki temu plany rekonstrukcji obelisku wzniesionego w Kodniu w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a później zniszczonego w trakcie wojny i zrównanego z ziemią przez władze komunistyczne, będą zrealizowane podczas setnych obchodów Święta Niepodległości. 

Późnym popołudniem odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne upamiętniające zwycięską bitwę o Kodeń, która miała miejsce w noc z 22/23 stycznia 1863 r. Była to jedyna wygrana bitwa w całym Królestwie Polskim pierwszej nocy powstania styczniowego. Obchody upamiętniające tamto wydarzenie stały się już rokroczną tradycją i przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę mieszkańców, dla których to istotna karta w historii swojej miejscowości.

Uroczystości rozpoczęły się marszem pamięci z lasku “Borek” (miejsca koncentracji powstańców przed atakiem) do Kodnia.  Uczestnicy wyposażeni w elementy odblaskowe i patriotyczne (opaski, flagi) przeszli trasę ok.4 km. Na cmentarzu złożono kwiaty na mogile powstańców. Wędrującym towarzyszyły pokazy pirotechniczne. Już w Kodniu, przy pamiątkowym kamieniu z tablicą poświęconą uczestnikom powstania, nastąpiło spotkanie maszerujących z uczestniczącymi we mszy św. w kaplicy klasztornej Ojców Oblatów. Honorową wartę trzymali kosynierzy (uczniowie ZPO). W uroczystościach prócz mieszkańców wzięły udział również władze samorządowe, kościelne, nauczyciele i uczniowie ZPO. Wiązanki kwiatów przed kamieniem złożyli Wójt gminy Kodeń –  Jerzy Troć oraz Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk. Następnie odbył się Apel Pamięci, który odczytały uczennice Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu. Zapłonęły race i rozległ się sygnał syreny strażackiej. Zwieńczeniem było ognisko i gorący posiłek.

Chlubne wydarzenia z przeszłości odbijają się szerokim echem wśród społeczności Kodnia. Liczny udział dorosłych mieszkańców i młodzieży napawa optymizmem.

„Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem” – Cyceron

Tekst: Izabela Podsiadły
Zdjęcia: Zbigniew Gwardiak