Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Przewodniczący samorządów klasowych Szkoły Podstawowej imienia kapitana Michała Fijałki złożyli raport

W imieniu Dyrekcji placówki, grona pedagogicznego oraz uczniów, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała przybyłych gości

W uroczystości udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Kodeń – Barbara Radecka,  Ojciec Krzysztof Wrzos – wikariusz parafii św. Anny w Kodniu,  ksiądz Jan Grajko – proboszcz parafii św. Archanioła Michała w Kodniu, ksiądz Tomasz Wołosik – proboszcz parafii św. Jana Teologa w Kopytowie, Tomasz Andrejuk – radny powiatu bialskiego, Andrzej Kupracz – komendant  placówki straży granicznej w Kodniu, Sławomir Miroński – kierownik Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zabłociu, Mariusza Zańko – sekretarza gminy Kodeń, Piotr Skolimowski – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kodniu, Henryk Sacharczuk – przewodniczący Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły Pan Jacek Malarski przypomniał czym jest dla Polski i Polaków dzień 11 listopada

Czym jest patriotyzm i miłość do ojczystego kraju w swym przemówieniu przekazał Pan Mariusz Zańko

Klasy ósme wraz z chórem szkolnym zaprezentowały przygotowaną pod kierownictwem nauczyciela historii – Pani Ewy Jakimowicz część artystyczną.

Poniżej zaprezentowana jest fotograficzna relacja z tej części uroczystości. 

Fotografie wykonała uczennica klasy siódmej – Maja Małachowicz.